Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.
PL EN DE

Negocjacje, Mediacja i Arbitraż

Negocjacje, Mediacja i Arbitraż

Zespół Kancelarii reprezentuje przedsiębiorców w tzw. alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności w trybie mediacji i negocjacji polubownych.

Kancelaria reprezentuje równie
ż przedsiębiorców w prowadzeniu i rozstrzyganiu sporów arbitrażowych w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych oraz przed stałymi sądami arbitrażowymi.

Zapewniamy zast
ępstwo prawne w postępowaniach o stwierdzenie wykonalności, uznanie lub uchylenie krajowych i zagranicznych orzeczeń arbitrażowych.