Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.
PL EN DE

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Kancelaria świadcząc usługi prawnicze kieruje się następującymi zasadami:
  • obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od Klienta w związku ze świadczeniem pomocy prawnej jest podstawą zaufania Klienta do radcy prawnego i właściwego świadczenia usług prawnych. Zachowanie tajemnicy zawodowej stanowi istotę gwarancji wolności jednostki oraz prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

  • kancelaria obowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedziano się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. W szczególności wszelkich uzyskanych od Klienta informacji, których Klient nie ujawniłby nikomu.

  • kancelaria obowiązana jest do zachowania tajemnicy, w zakresie wszelkich uzyskanych informacji  niezależnie od ich formy lub sposobu ich utrwalenia. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej obejmuje nie tylko zakaz ujawnienia informacji, lecz także skorzystania z nich w interesie własnym, bądź osoby trzeciej. 

  • osoby współpracujące z Kancelarią przy wykonywaniu czynności zobowiązane zostały do zachowania poufności w przedmiocie nieujawniania danych osobowych Klienta oraz do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedziały się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych w tym informacji uzyskanych od Klienta.

  • dane Klientów Kancelarii są w sposób należyty zabezpieczone przed ujawnieniem ich osobom trzecim lub innym osobom nieupoważnionym. 

  • obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie i trwa także po ustaniu stosunku prawnego, na podstawie którego radca prawny świadczył pomoc prawną.