Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.
PL EN DE

Prawo autorskie i pokrewne

Prawo autorskie i pokrewne

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Zespó
ł Kancelarii m.in.:
  • konstruuje lub opiniuje umowy o eksploatację utworów oraz umowy o eksploatację  wizerunku;

  • opiniuje różnego rodzaju zdarzenia w celu określenia, czy doszło do naruszenia praw autorskich;

  • reprezentuje twórców i artystów w negocjowaniu umów z producentami i wydawcami;

  • reprezentuje Klientów we wszelkich sporach w sprawach naruszeń praw autorskich, praw pokrewnych, naruszenia wizerunku oraz baz danych.