Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.
PL EN DE

Prawo budowlane i nieruchomości

Prawo budowlane i nieruchomości

Zespół Kancelarii świadczy usługi prawne dla przedsiębiorców w związku z budową i zagospodarowywaniem nieruchomości na wszystkich etapach inwestycji: nabycie nieruchomości, projektowanie, prace budowlane, użytkowanie nieruchomości.

Zakres
świadczonych usług przez Kancelarię obejmuje m.in.:

  • sporządzenia analiz prawnych z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości;                         

  • negocjowanie umów o roboty budowlane;

  • wsparcie prawne przy uzyskiwaniu pozwoleń budowlanych i innych niezbędnych decyzji administracyjnych;

  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i wieczysto-księgowych, również w tych, które dotyczą zezwoleń dla cudzoziemców na nabycie nieruchomości;

  • reprezentację w sporach sądowych dotyczących nieruchomości lub wynikających z realizacji procesu budowlanego;

  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach dotyczących roszczeń reprywatyzacyjnych.