Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.
PL EN DE

Upadłość i restrukturyzacja

Upadłość i restrukturyzacja

Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo i kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa upadłościowego.

Post
ępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu:
 • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym;

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości;

 • reprezentacja Klientów przed sądem w postępowaniu upadłościowym we wszystkich instancjach;

 • sporządzanie pism niezbędnych do zgłoszenia wierzytelności;

 • reprezentacja Klienta na zgromadzeniach wierzycieli;

 • analiza propozycji układowych upadłego;

 • monitorowanie wykonywania układu;

 • konstruowanie pism niezbędnych do realizacji środków zaskarżenia w toku postępowania;

 • uzyskiwanie dokumentów niezbędnych do zaliczenia w koszty niespłaconych należności.

Postępowanie upadłościowe z likwidacją majątku upadłego:

 • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym;

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika oraz reprezentacja wierzyciela przed sądami gospodarczym;

 • sporządzanie zgłoszeń wierzytelności;

 • monitorowanie przebiegu procesu likwidacji majątku upadłego oraz stały kontakt z syndykiem;

 • sporządzanie środków zaskarżenia list wierzytelności;

 • uzyskiwanie dokumentów niezbędnych do zaliczenia w koszty niespłaconych należności.