Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.
PL EN DE

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii uzgadniane jest w każdym przypadku indywidualnie z Klientem, w zależności od rodzaju zlecenia oraz przewidywanego zaangażowania Zespołu Kancelarii w zlecenie.

Kancelaria oferuje następujące modele wynagrodzenia:

  • wynagrodzenie ryczałtowe - ustalane przed podjęciem wykonania zlecenia, obejmuje całkowity koszt wykonywanej usługi, stosowane z reguły przy konstrukcji umów i regulaminów, przy pakiecie Audyt Prawny.

  • wynagrodzenie godzinowe - wynagrodzenie uzależnione od czasu przeznaczonego na wykonanie zlecenia - stanowi iloczyn godzin zaangażowania prawnika w zlecenie i przyjętej stawki godzinowej honorarium Kancelarii. Stawka wynagrodzenia za godzinę pracy prawnika ustalana jest przed przyjęciem zlecenia.

  • wynagrodzenie okresowe - wynagrodzenie określone ryczałtem okresowym, np. tygodniowym, miesięcznym, stosowane z reguły przy pakiecie Stałej Obsługi Prawnej

  • success fee - ten model wynagradzania składa się z relatywnie niskiego wynagrodzenia inicjującego oraz wynagrodzenia uzależnionego od wartości świadczenia uzyskanego przez Kancelarię dla Klienta ustalone jako procent jego wysokości, stosowane zazwyczaj w sprawach windykacyjnych i dotyczących optymalizacji podatkowej.

Wynagrodzenie Kancelarii z reguły ustalane jest jako wariant mieszany dwóch lub więcej powyższych modeli, co jest uzależnione od specyfiki zlecenia oraz oczekiwań Klienta.